top of page

CASA D'ACOLLIDA

Les cases d'acollida consisteixen en acollir un gos durant un període de temps fins que aquest trobi una nova llar. Tot i això, la persona que aculli no està obligada a fer-se càrrec d'un gos que no vulgui cuidar, sigui pel motiu que sigui, com per exemple viure en una llar massa petita o que no s'entengui amb l'animal.

Si s'estableix una bona relació i un apreci entre la família i l'animal, la família encarregada de l'acollida també tindrà la opció d'adoptar-lo.

bottom of page